:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายสดา จิโนเป็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-435-1350
นายพล กลอบคำ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คนที่หนึ่ง
เบอร์โทร : 080-676-0575
นายชัยยะ เหมือนเผ่า
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา คนที่สอง
เบอร์โทร : 089-054-1012
นางเดือนเพ็ญ คำอ้าย
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
เบอร์โทร : 061-240-7680