องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  52.91.176.251
ออนไลน์ :  9 คน
เข้าชมวันนี้ :  142 คน
ทั้งหมด :  332,400 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 ประกาศราคากลางงานขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  อ่าน 368 คน
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10  อ่าน 122 คน
 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 1   อ่าน 126 คน
 ประกาศราคากลางงานขุดลอก หมู่ที่ 2  อ่าน 128 คน
 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 3  อ่าน 113 คน
 ประกาศราคากลางงานขุดลอกเหมืองเป็ด หมู่ที่ 3  อ่าน 118 คน
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5  อ่าน 109 คน
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6  อ่าน 122 คน
 ประกาศราคากลางงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6   อ่าน 115 คน
 ประกาศราคากลางงานขุดอ่างเก็บสาธารณะ หมุู่ที่ 7   อ่าน 115 คน
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8  อ่าน 258 คน
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง หมู่ที่ 6 ห้วยเนียม  อ่าน 111 คน
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ห้องน้ำผู้พิการ อบต.  อ่าน 110 คน
 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างพนัง คสล. ม.1 บ้านทุ่งศาลา  อ่าน 114 คน
 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ม.1 บ้าทุ่งศาลา  อ่าน 120 คน
 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ศพด. อบต.ดอนเปา  อ่าน 106 คน
 เปิดเผยการคำนวณราคากลางถังเก็บน้ำ ม.6 บ้านห้วยเนียม  อ่าน 101 คน
 เปิดเผยการคำนวณราคากลางห้องน้ำผู้พิการ  อ่าน 123 คน
 เปิดเผยการคำนวณราคากลางพนังคอนกรีต ม.1  อ่าน 116 คน
 เปิดเผยการคำนวณราคากลางถังเก็บน้ำ ม.1 บ้านทุ่งศาลา  อ่าน 109 คน
 เปิดเผยคำนวณราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ศพด. อบต.ดอนเปา  อ่าน 309 คน
 ราคากลางประกวดราคา E - bidding  อ่าน 93 คน
 เปิดเผยราคากลางขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน  อ่าน 77 คน
 ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว   อ่าน 76 คน
 เปิดเผยราคากลางหมู่ที่ 8 บ้านริมขาน  อ่าน 105 คน
 เปิดเผยราคากลางหมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 6 (ข้างอ่างเก็บน้ำ)   อ่าน 88 คน
 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  อ่าน 86 คน
 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1  อ่าน 96 คน
 เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)   อ่าน 104 คน
หน้า : 1

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วน
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
73
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,210
เดือนที่แล้ว
2,747
ปีนี้
4,957
ปีที่แล้ว
15,728


Your IP Address : 52.91.176.251
Server Time is : 2019-02-23
03:50:38pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th