องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.80.8.44
ออนไลน์ :  28 คน
เข้าชมวันนี้ :  72 คน
ทั้งหมด :  289,720 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 
 
กิจกรรมจิตอาสา ล้างห้องน้ำรับวันสงกรานต์
วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 21:28:35 น. อ่าน 6 คน
วันที่ 2 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับ ...
 
 
ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า หมู่ 10
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14:31:04 น. อ่าน 31 คน
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ฝ่ายปกครอง นำโดยพ่อกำนันนิเ...
 
 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:10:49 น. อ่าน 23 คน
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำ...
 
 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:52:10 น. อ่าน 16 คน
วันที่ 18 มีนาคม 2561 สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารพนักงานส...
 
 
โครงการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ประจำปี 2561
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:48:53 น. อ่าน 18 คน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่...
 
 
อำเภอเคลื่อนที่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:05:16 น. อ่าน 45 คน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นำโดย นายมนัส สุริยสิงห์...
 
 
รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:03:58 น. อ่าน 51 คน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อำเภอแม่วาง นำโดย นายมนัส สุริยส...
 
 
รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:06:31 น. อ่าน 51 คน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อำเภอแม่วาง นำโดย นายมนัส สุริยส...
 
 
จัดซื้อวัสดุเสริมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เป้นหลุมเป็นบ่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:40:15 น. อ่าน 42 คน
จัดซื้อวัสดุเสริมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เป้นหลุมเป็นบ...
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:14:04 น. อ่าน 56 คน
วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จ...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th