องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.224.164.166
ออนไลน์ :  2 คน
เข้าชมวันนี้ :  66 คน
ทั้งหมด :  265,298 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 
 
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 9
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13:57:03 น. อ่าน 13 คน
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด...
 
 
ออกตรวจสอบปริมาณน้ำ
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10:59:07 น. อ่าน 19 คน
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กา...
 
 
ออกตรวจสอบปริมาณน้ำ
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10:59:14 น. อ่าน 19 คน
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กา...
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 12:51:02 น. อ่าน 38 คน
งานพัฒนาชุมชม จัดโครงการอบรมให้ความรู้พร้อมดูแลสุข...
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 12:46:13 น. อ่าน 29 คน
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดฝึก...
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10:51:50 น. อ่าน 32 คน
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดโคร...
 
 
อบรมเผยแพร่ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10:42:08 น. อ่าน 30 คน
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดโคร...
 
 
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11:30:41 น. อ่าน 44 คน
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา...
 
 
"ดอนเปาร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ"
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08:40:18 น. อ่าน 38 คน
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส...
 
 
เวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรม
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 15:10:52 น. อ่าน 37 คน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเป...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th