องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.90.119.59
ออนไลน์ :  6 คน
เข้าชมวันนี้ :  51 คน
ทั้งหมด :  278,711 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 
 
จัดซื้อวัสดุเสริมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เป้นหลุมเป็นบ่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:40:15 น. อ่าน 4 คน
จัดซื้อวัสดุเสริมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เป้นหลุมเป็นบ...
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:14:04 น. อ่าน 15 คน
วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จ...
 
 
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:04:39 น. อ่าน 12 คน
วันที่ 10 มกราคม 2561 งานพัฒนาชุมชม อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมโ...
 
 
กิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:01:37 น. อ่าน 18 คน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบ...
 
 
พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14:07:04 น. อ่าน 17 คน
วันที่ 18 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับ ...
 
 
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13:42:56 น. อ่าน 34 คน
กองช่าง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 3 โค...
 
 
การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายน้ำบ่อทิพย์
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14:27:55 น. อ่าน 26 คน
กองช่าง อบต.ดอนเปา ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายน้ำบ...
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานขุดลอกหน้าฝาย และลำเหมือง ต.ดอนเปา
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08:48:28 น. อ่าน 38 คน
ประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค...
 
 
พ่น ULV ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 10 บ้านห้วยแก้ว
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08:54:15 น. อ่าน 33 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. งานพัฒนาชุมชน ร่วมกันงานป้...
 
 
ตรวจประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบ 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15:18:59 น. อ่าน 39 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเป...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th