องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.162.173.119
ออนไลน์ :  6 คน
เข้าชมวันนี้ :  153 คน
ทั้งหมด :  290,191 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหลักไปอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 07:28:20 น. อ่าน 4 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล...
 
 
ประกาศตรจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09:00:32 น. อ่าน 8 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ล้...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซอย 7
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16:40:21 น. อ่าน 15 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
 
 
ประกาศผลการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11:31:15 น. อ่าน 26 คน
1. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2.ประก...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08:36:48 น. อ่าน 24 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พ...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17:06:10 น. อ่าน 26 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 12:53:56 น. อ่าน 22 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายไล่ทางคอนกรีตเ...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยการขยายถนนคนอกรีตเสริมเหล็ก ม. 8
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08:44:58 น. อ่าน 23 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยการข...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน ม.10
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15:07:12 น. อ่าน 23 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน ม.10 บ้า...
 
 
เชิญชวนการยื่นเสนอราคา งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16:36:04 น. อ่าน 35 คน
1.. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตั...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th