องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.166.228.35
ออนไลน์ :  21 คน
เข้าชมวันนี้ :  63 คน
ทั้งหมด :  297,919 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 องคการบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 อบต.บ้านกาด
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

 หน้าแรก
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 08:38:26 น. อ่าน 10 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้า...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข้างห้องประชุม อบต.ดอนเปา
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:08:52 น. อ่าน 9 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข...
 
 
เชิญชวนร่วมเสนอราคา- ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ซอย 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:17:47 น. อ่าน 37 คน
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู...
 
 
เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคางานถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:17:09 น. อ่าน 24 คน
ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอ...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 3 เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:24:49 น. อ่าน 26 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต...
 
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:10:39 น. อ่าน 27 คน
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ตามมต...
 
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงระบบแท่ง)
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 12:36:49 น. อ่าน 40 คน
ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุ...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหลักไปอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 07:28:20 น. อ่าน 33 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล...
 
 
ประกาศตรจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09:00:32 น. อ่าน 39 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ล้...
 
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซอย 7
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16:40:21 น. อ่าน 44 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 

วันนี้
10
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
471
เดือนที่แล้ว
883
ปีนี้
1,354
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.166.228.35
Server Time is : 2018-07-17
05:24:28am
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th