องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     

 หน้าแรก
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 8/2   อ่าน 20 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 1   อ่าน 8 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอย 7   อ่าน 8 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. 7   อ่าน 7 คน
  ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3   อ่าน 15 คน
  ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 17 คน
  ประกาศเชิญชวนเสนอราคาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน   อ่าน 39 คน
  ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว   อ่าน 26 คน
  ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนน คสล. ม.8   อ่าน 22 คน
  ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างผิวถนน ม.7 ซอย 6   อ่าน 21 คน
  ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   อ่าน 23 คน
  ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 81 คน
  ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 โครงการ   อ่าน 77 คน
  ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 9 โครงการ   อ่าน 62 คน
หน้า : 1
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th