องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  ประกาศราคากลางงานขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9   อ่าน 351 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10   อ่าน 114 คน
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 1   อ่าน 120 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดลอก หมู่ที่ 2   อ่าน 121 คน
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 3   อ่าน 105 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดลอกเหมืองเป็ด หมู่ที่ 3   อ่าน 111 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5   อ่าน 101 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6   อ่าน 110 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6   อ่าน 108 คน
  ประกาศราคากลางงานขุดอ่างเก็บสาธารณะ หมุู่ที่ 7   อ่าน 109 คน
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8   อ่าน 246 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง หมู่ที่ 6 ห้วยเนียม   อ่าน 104 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ห้องน้ำผู้พิการ อบต.   อ่าน 102 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างพนัง คสล. ม.1 บ้านทุ่งศาลา   อ่าน 107 คน
  เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ม.1 บ้าทุ่งศาลา   อ่าน 109 คน
  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ศพด. อบต.ดอนเปา   อ่าน 100 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางถังเก็บน้ำ ม.6 บ้านห้วยเนียม   อ่าน 92 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางห้องน้ำผู้พิการ   อ่าน 111 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางพนังคอนกรีต ม.1   อ่าน 108 คน
  เปิดเผยการคำนวณราคากลางถังเก็บน้ำ ม.1 บ้านทุ่งศาลา   อ่าน 102 คน
  เปิดเผยคำนวณราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ศพด. อบต.ดอนเปา   อ่าน 295 คน
  ราคากลางประกวดราคา E - bidding   อ่าน 82 คน
  เปิดเผยราคากลางขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน   อ่าน 71 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว   อ่าน 69 คน
  เปิดเผยราคากลางหมู่ที่ 8 บ้านริมขาน   อ่าน 94 คน
  เปิดเผยราคากลางหมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 6 (ข้างอ่างเก็บน้ำ)   อ่าน 83 คน
  ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   อ่าน 73 คน
  เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1   อ่าน 87 คน
  เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)   อ่าน 93 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.