องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
 
image-1
 
วัดดอยสัพพัญญู
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:47:43 น. อ่าน 873 คน
วัดดอยสัพพัญญู หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...
 
image-1
 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:45:39 น. อ่าน 547 คน
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...
 
image-1
 
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว
วันที่ 0 00 543 เวลา  น. อ่าน 1,041 คน
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.