องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  การรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562   อ่าน 8 คน
  ประสัมพันธ์ เพิ่มเติมช่องทางการชำระภาษี   อ่าน 13 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2562   อ่าน 11 คน
  แจ้งเตือนการชำระภาษี   อ่าน 49 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2561   อ่าน 89 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2560   อ่าน 56 คน
  ประชาสัมพันธ์แนะนำ และการชำระภาษี ประจำปี 2559   อ่าน 232 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   อ่าน 228 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   อ่าน 384 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   อ่าน 553 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   อ่าน 636 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   อ่าน 573 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.