องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  การรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562   อ่าน 32 คน
  ประสัมพันธ์ เพิ่มเติมช่องทางการชำระภาษี   อ่าน 24 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2562   อ่าน 24 คน
  แจ้งเตือนการชำระภาษี   อ่าน 59 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2561   อ่าน 113 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2560   อ่าน 68 คน
  ประชาสัมพันธ์แนะนำ และการชำระภาษี ประจำปี 2559   อ่าน 248 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   อ่าน 246 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   อ่าน 404 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   อ่าน 568 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   อ่าน 662 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   อ่าน 600 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.