องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  แผนการจัดหาพัสดุ 2561   อ่าน 19 คน
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561   อ่าน 25 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561   อ่าน 31 คน
  แผนการจัดหาพัสดุ 2562   อ่าน 39 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 286 คน
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 235 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน 432 คน
  แผนดำเนินงานประจำปี 2556   อ่าน 627 คน
  แผนดำเนินงานประจำปี 2555   อ่าน 603 คน
  แผนดำเนินการประจำปี 2553   อ่าน 701 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   อ่าน 643 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.