องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
 
image-1
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:37 น. อ่าน 272 คน
สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร.053-489416...
 
image-1
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:28:58 น. อ่าน 323 คน
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์ คุณจรรยาลักษ์ ใจติ๊บ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัเชียงใหม่ 50360 โทร. 098-8171395...
 
image-1
 
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:24:39 น. อ่าน 374 คน
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย คุณสมศรี ชูจิตร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร. 086-1795091...
 
image-1
 
สินค้า OTOP นำ้พริกปันพร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:21:21 น. อ่าน 266 คน
สินค้า OTOP น้ำพริกปันพร คุณอมรพรรณ สายศรีนิล หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร. 093-2415359...
 
image-1
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15:45 น. อ่าน 524 คน
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ กลุ่มผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร.0593-489416 ...
 
image-1
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตราลายคราม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:02:39 น. อ่าน 256 คน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฮิวมัส ลายคราม คุณฉมัง แก้วเพชรบุตร 267/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร.089-5523828 085-5053216...
 
image-1
 
สินค้า OTOP กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:56:34 น. อ่าน 179 คน
สินค้า OTOP กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา คุณสุธรรม ใหม่จันทร์แดง โทร.086-7198374...
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.