องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     

 หน้าแรก
 
 
จัดซื้อวัสดุเสริมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เป้นหลุมเป็นบ่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:40:15 น. อ่าน 4 คน
จัดซื้อวัสดุเสริมผิวถนนคอนกรีตเดิมที่เป้นหลุมเป็นบ...
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:14:04 น. อ่าน 15 คน
วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จ...
 
 
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:04:39 น. อ่าน 12 คน
วันที่ 10 มกราคม 2561 งานพัฒนาชุมชม อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมโ...
 
 
กิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16:01:37 น. อ่าน 18 คน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบ...
 
 
พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14:07:04 น. อ่าน 17 คน
วันที่ 18 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับ ...
 
 
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13:42:56 น. อ่าน 34 คน
กองช่าง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 3 โค...
 
 
การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายน้ำบ่อทิพย์
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14:27:55 น. อ่าน 26 คน
กองช่าง อบต.ดอนเปา ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายน้ำบ...
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานขุดลอกหน้าฝาย และลำเหมือง ต.ดอนเปา
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08:48:28 น. อ่าน 38 คน
ประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค...
 
 
พ่น ULV ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 10 บ้านห้วยแก้ว
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08:54:15 น. อ่าน 33 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. งานพัฒนาชุมชน ร่วมกันงานป้...
 
 
ตรวจประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบ 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15:18:59 น. อ่าน 39 คน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเป...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th