องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าแรก
 
image-1
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:35:22 น. อ่าน 38 คน
วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้เข้าประกวดคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใ...
 
image-1
 
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16:13:14 น. อ่าน 46 คน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรัก ความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมเลี้ยงดูและสั่ง...
 
image-1
 
ตรวจงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09:43:58 น. อ่าน 131 คน
ตรวจงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างถนนทุ่งศาลา – เหมืองฟู หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ...
 
image-1
 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และสบู่สมุนไพร
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10:32:22 น. อ่าน 61 คน
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และสบู่สมุนไพร...
 
image-1
 
โครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:46 น. อ่าน 59 คน
โครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561...
 
image-1
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:17 น. อ่าน 45 คน
เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อ.แม่วาง ...
 
image-1
 
อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08:50:11 น. อ่าน 50 คน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อบต.ดอนเปา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชน ณ.วังรังษีสุทธราม หมู่ที่ 2 ...
 
image-1
 
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:14:15 น. อ่าน 56 คน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day) ณ.ลานหน้าเทศบาลแม่วาง และเวลา 09.30 น. ร่วมกัน Big Cleaning Day โรงปุ๋ยชีวภาพ...
 
image-1
 
สำรวจลูกน้ำยุงลายใน อบต.ดอนเปา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:38:52 น. อ่าน 86 คน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งพ่นละอองฝอย ULV เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก...
 
image-1
 
การคัดแยกขยะในองค์กร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35:59 น. อ่าน 73 คน
เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนเปา ร่วมกันรณรงค์คัดแยกขยะในองค์กร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
174
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
2,262
เดือนที่แล้ว
2,407
ปีนี้
12,112
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.146.195.24
Server Time is : 2018-11-20
06:35:47pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th