องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าแรก
 
image-1
 
ปัญหาขยะ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:36 น. อ่าน 10 คน
ปัญหาขยะแก้ไขได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน...
 
image-1
 
รู้ทันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08:23:01 น. อ่าน 20 คน
รู้ทันโรคไข้เลือดออก...
 
image-1
 
รวมพลังคนไทยไม่โกง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08:32:29 น. อ่าน 13 คน
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย...
 
image-1
 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:28:45 น. อ่าน 16 คน
ป้องกันโรคไข้เลือดออก...
 
image-1
 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:29:59 น. อ่าน 16 คน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง...
 
image-1
 
อายุยืน ทำอย่างไร ? (เผ่าเอสกิโม Vs เผ่าฮันซา) นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:40:53 น. อ่าน 32 คน
อายุยืน ทำอย่างไร ? (เผ่าเอสกิโม Vs เผ่าฮันซา) นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ...
 
image-1
 
นมวัว กินแล้วเป็นโรค ? นพ.ตนุพล วิรุฬการุญ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:37:59 น. อ่าน 15 คน
นมวัว กินแล้วเป็นโรค ? นพ.ตนุพล วิรุฬการุญ ...
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
18
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,277
เดือนที่แล้ว
2,440
ปีนี้
8,720
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.224.247.42
Server Time is : 2018-10-16
02:16:12am
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th