องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าแรก
 
image-1
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 08:38:26 น. อ่าน 10 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน...
 
image-1
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข้างห้องประชุม อบต.ดอนเปา
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:08:52 น. อ่าน 9 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข้างห้องประชุม อบต.ดอนเปา...
 
image-1
 
เชิญชวนร่วมเสนอราคา- ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ซอย 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:17:47 น. อ่าน 37 คน
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ซอย 1 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 125 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ดอนเปากำหนด) งบประมาณ 250,000...
 
image-1
 
เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคางานถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:17:09 น. อ่าน 24 คน
ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้านนางเอ้ย ศรีวิชัย ปริมาณงานกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 151 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528.50 ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ดอนเปากำหนด) งบประมาณ ...
 
image-1
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 3 เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:24:49 น. อ่าน 26 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง หมู่ที 3 บ้านสันโป่ง ตำบลดนอเปา อำเภออแม่วาง ...
 
image-1
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:10:39 น. อ่าน 27 คน
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561...
 
image-1
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงระบบแท่ง)
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 12:36:49 น. อ่าน 40 คน
ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงระบบแท่ง) ...
 
image-1
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหลักไปอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 07:28:20 น. อ่าน 33 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายหลักไปอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ...
 
image-1
 
ประกาศตรจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09:00:32 น. อ่าน 39 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ล้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 เวลา 13.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2561 ...
 
image-1
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซอย 7
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16:40:21 น. อ่าน 44 คน
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 7 บ้านสันปูเลย ...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 

วันนี้
10
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
471
เดือนที่แล้ว
883
ปีนี้
1,354
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.166.228.35
Server Time is : 2018-07-17
05:09:58am
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th