องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
 
image-1
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10:02:19 น. อ่าน 30 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประช...
 
image-1
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:49:16 น. อ่าน 43 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาขอประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ่รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
image-1
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:20:54 น. อ่าน 49 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ...
 
image-1
 
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:58:12 น. อ่าน 64 คน
เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ วัดรัษีสุธาราม เวลา 09.00 น. ...
 
image-1
 
ประกาศเชิญเข้าร่วมโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:07:29 น. อ่าน 45 คน
ชิญเข้าร่วมโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา เวลา 08.30 น. ณ เหมืองฝายสันปูเลย ...
 
image-1
 
ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:41:47 น. อ่าน 42 คน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:42:45 น. อ่าน 53 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:42:17 น. อ่าน 44 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:51 น. อ่าน 49 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:22 น. อ่าน 39 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.