องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
          
     

 หน้าแรก
 
image-1
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:20:54 น. อ่าน 9 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ...
 
image-1
 
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:58:12 น. อ่าน 15 คน
เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ วัดรัษีสุธาราม เวลา 09.00 น. ...
 
image-1
 
ประกาศเชิญเข้าร่วมโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:07:29 น. อ่าน 14 คน
ชิญเข้าร่วมโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา เวลา 08.30 น. ณ เหมืองฝายสันปูเลย ...
 
image-1
 
ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:41:47 น. อ่าน 14 คน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:42:45 น. อ่าน 15 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:42:17 น. อ่าน 12 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:51 น. อ่าน 11 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:22 น. อ่าน 9 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:00 น. อ่าน 12 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561...
 
image-1
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:40:11 น. อ่าน 8 คน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

TAX Smile
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ

วันนี้
174
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
2,262
เดือนที่แล้ว
2,407
ปีนี้
12,112
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.146.195.24
Server Time is : 2018-11-20
06:36:29pm
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th