องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     

 หน้าแรก
 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08:57:57 น. อ่าน 13 คน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ให้ผู้ที่ม...
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08:34:12 น. อ่าน 19 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเห...
 
 
ถนนชำรุด โปรดใช้เส้นทางระมัดระวัง
วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08:14:59 น. อ่าน 15 คน
บ้านห้วยปางเม็ง หมู่ที่ 10 ห้วยแก้ว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เ...
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 15:58:28 น. อ่าน 24 คน
ตามที่ อบต.ดอนเปา กำหนดให้เข้าร่วมยื่นเสนอราคา โครงส...
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 15:50:06 น. อ่าน 23 คน
-
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09:10:05 น. อ่าน 24 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักง...
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09:08:59 น. อ่าน 15 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักง...
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09:09:03 น. อ่าน 15 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักง...
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09:09:08 น. อ่าน 15 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักง...
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09:09:10 น. อ่าน 15 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักง...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th