องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1uU1J2xHe67R5Lj3dJoFOo8nn7CbMr2q4?usp=sharing
ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/Array in /home/savehos1/domains/donpao.go.th/public_html/configs/function.php on line 235 byte


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.