องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้
https://drive.google.com/drive/folders/1rG5GWilzDHDgXmX2dZrMwtIVw49MVOkA?usp=sharing
ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/Array in /home/savehos1/domains/donpao.go.th/public_html/configs/function.php on line 235 byte


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.