องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
แบบเปลี่ยนการใช้อาคาร ข.3
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
ดาวน์โหลดเอกสาร 95.5 KB


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบเปลี่ยนการใช้อาคาร ข.3
แบบรับรองอาคาร อ.6
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.