ดูทั้งหมด  หน้าแรก
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน
วันที่ 10 มกราคม 2561 งานพัฒนาชุมชม อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน มีกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การทำบายศรี การทำขนมไทย สมุนไพรไทย การทำเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ฯลฯ โดยมีนักเรียน ประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนเปา เข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่าป่าฝาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 


จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
งานป้องกันฯ ดอนเปา จับสัตว์เลื้อยคลามเข้าบ้าน
ตรวจงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และสบู่สมุนไพร
โครงการฝึกอบรมทำอาหารและขนมสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.

 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 

วันนี้
18
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
475
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
475
ปีที่แล้ว
0


Your IP Address : 54.80.198.173
Server Time is : 2018-06-19
09:29:14am
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th