องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
ดาวน์โหลดเอกสาร 600.12 KB


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบเปลี่ยนการใช้อาคาร ข.3
แบบรับรองอาคาร อ.6
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.