องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20160422163328-001.pdf in /home/savehos1/domains/donpao.go.th/public_html/configs/function.php on line 235 byte


แผนการจัดหาพัสดุ 2561
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ 2562
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.