ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
862
เดือนที่แล้ว
3,234
ปีนี้
20,683
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
108,556
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209
1
รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ขอรายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งใช้ข้อมูลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2564 (1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564)

05 กรกฎาคม 2565

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (ศป.ปส.อบต.ดอนเปา) ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตำบลดอนเปาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 

23 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

****ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565****

****สำหรับท่านที่ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มีค่าปรับหรือเงินเพิ่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับเงินคืน ได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-489-416 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ*****

23 มิถุนายน 2565

สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ของนายประจญ ปรัชญ์สกล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (ศป.ปส.อบต.ดอนเปา) ขอประชาสัมพันธ์สารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 

22 มิถุนายน 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

     ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (ศป.ปส.อบต.ดอนเปา) ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด และการป้องกันภัยจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงโทษภัย และปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

22 มิถุนายน 2565

ประกาศราคากลาง โครงการอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่6 บ้านห้วยเนียม,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
16 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ชำระภาษี),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

การระงับการทำนิติกรรมที่ดิน (กรณีไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) จะกระทำเมื่อพ้นกำหนดชำระไปแล้ว 1 เดือน ยกตัวอย่างเช่น

        กำหนดชำระภาษี มิถุนายน  ก็ให้ดำเนินการแจ้งเตือน ในเดือนกรกฎาคม หากยังไม่ชำระ จะดำเนินการส่งเรื่องระงับฯ ให้กับสำนักงานที่ดินฯ ในเดือน สิงหาคม ต่อไป (เอกสารสิทธิที่สามารถแจ้งระงับการทำนิติกรรมได้ คือ โฉนด, สปก. นส.3, นส.3 ก, ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์, ที่ดิน ท.ค.)

15 มิถุนายน 2565

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (แก้ไขเพิ่มเติม),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (แก้ไขเพิ่มเติม)

09 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีความประสงค์รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 489 416 ในวันเวลาราชการ

08 มิถุนายน 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
31 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน  1  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13- 24 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-489416

กรุณาศึกษาประกาศให้ละเอียดก่อนการสมัคร

 

30 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
29 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบอกดิน 3,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
11 เมษายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

                   เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาจึงกำหนดช่องทางสำหรับประชาชนในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ดังนี้

                   (๑)  แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

                   (๒)  แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์

                         หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓๔๘๙๔๑

                         หมายเลขโทรสาร ๐๕๓๔๘๙๔๑๖ ต่อ ๑๒

                   (๓)  แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่

                         องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

                         เลขที่ ๔๖๑/๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๖๐

                   (๔) แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์

                         (URL): http://www.donpao.go.th

                   (๕) แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

                         (URL): https://www.facebook.com/donpaolocal

          ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

31 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (213 รายการ)