ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,915
เดือนที่แล้ว
3,590
ปีนี้
1,915
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
89,788
ไอพี ของคุณ
54.162.69.45
1
ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์จะรับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

   1 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

   2 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน  1 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 

     1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)  จำนวน 2 อัตรา

     2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี ) จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-489-416 ต่อ 18

12 มกราคม 2565

  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
22 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาชั่วคราว ด้วยมีรายงานการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลดอนเปา และมีพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

09 ธันวาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ 111-006 จากสายห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ ถึงสาย ห้อยแก้ว – เฝ้าไร้ บ้านทุ่งศาลา , บ้านห้วยเนียม , บ้านห้วยแก้ว  ม1 , 6 , 10 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุด ประจำเดือน ธันวาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
18 พฤศจิกายน 2564

เชิญร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

เชิญร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

10 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอและคำขวัญการณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antbiotic Awareness week ปี 2564"  

03 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ชม.ถ111-006 จากสายห้วยแก้ว – บ้านเฝ้าไร่ ถึงสาย ห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ บ้านทุ่งศาลา, บ้านห้วยเนียม, บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 1, 6, 10 ตำบล ดอนเปา กว้าง ๕ เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ 6,240,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
02 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
26 ตุลาคม 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (พ.ศ. 2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (พ.ศ. 2566-2570)

01 ตุลาคม 2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 กันยายน 2564

 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 กันยายน 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุด ประจำเดือนตุลาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
27 กันยายน 2564

คู่มือการปฏิบัตองานด้านพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
13 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (166 รายการ)