ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
2,101
เดือนที่แล้ว
2,367
ปีนี้
4,468
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
57,755
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
ว่าที่ร้อยตรีกัมปนาท อิ่มอมรพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางธิดาพร อุ่นคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสุมาลี ปัญญา
ครู คศ.1นางนิภา อินทะมูล
ครู คศ.1นายเฉลิมชัย แต้มฉลาด
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเกรียงไกร อินทะมูล
ผู้ดูแลเด็กนางสาวเสาวนีย์ วรวิรัตน์
ครูนางจินตนา ธนพัฒพงศ์นันท์
คนงานทั่วไปนางจันทร์ฉาย แสนป้อ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวทัศนีย์ ยี่บัว
คนงานทั่วไปนางสาวจิระพรรณ ชนะวงค์ษา
คนงานทั่ไปประหยัด จิตรธนสุริยะกุล
คนงานทั่วไปนายนเรศ อ้นชู
คนงานทั่วไปนางสาวพรพรรณ หน่อคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ