ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,915
เดือนที่แล้ว
3,590
ปีนี้
1,915
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
89,788
ไอพี ของคุณ
54.162.69.45
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)5 พ.ค. 2564
2ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ30 มี.ค. 2564
3ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. ดอนเปา25 มี.ค. 2564
4ประกาศ มาตรการการรับสินบน24 มี.ค. 2564
5มาตรการจัดการเรื่่่องร้องเรียนการทุจริต8 มิ.ย. 2563
6ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด22 พ.ค. 2563
7ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด19 พ.ค. 2563
8มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25639 ม.ค. 2563
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 25639 ม.ค. 2563
10มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชร์สาธาณะ ประจำปี 2563 9 ม.ค. 2563
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ9 ม.ค. 2563
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25638 ม.ค. 2563
13มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม8 ม.ค. 2563
14มาตรการป้องกันการรับสินบน8 ม.ค. 2563
15มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ ประจำปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561

12  >> >|