ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,658
เดือนที่แล้ว
2,481
ปีนี้
1,658
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
54,945
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55
ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต5 ก.ค. 2562
2แผนผังขั้นตอนการบริการไฟฟ้าสาธารณะ5 ก.ค. 2562
3พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5 ก.ค. 2562
4หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)5 ก.ค. 2562
5แนวทางการลงโทษทางวินัย5 ก.ค. 2562
6งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์5 ก.ค. 2562
7คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน5 ก.ค. 2562
8คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ5 ก.ค. 2562
9คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ5 ก.ค. 2562
10คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 ก.ค. 2562
11คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย5 ก.ค. 2562
12คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย5 ก.ค. 2562
13คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.395 ก.ค. 2562
14คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.215 ก.ค. 2562
15คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร5 ก.ค. 2562
16คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.215 ก.ค. 2562
17คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ5 ก.ค. 2562
18คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ5 ก.ค. 2562
19คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ5 ก.ค. 2562
20คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ5 ก.ค. 2562

12  >> >|