ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
654
เดือนที่แล้ว
2,743
ปีนี้
20,133
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
39,808
ไอพี ของคุณ
3.236.132.132


โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเชียงใหม่(ทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนพิเศษ ในศพด.อบต.ดอนเปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วัน พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองการศึกษาฯ   ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเชียงใหม่ (มอบทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนพิเศษ ในศพด.อบต.ดอนเปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส)

31 กรกฎาคม 2563

24 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลดอนเปา  ร่วมกับพนักงาน อบต.ดอนเปา  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไป,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

24 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับพนักงาน อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไป

26 กรกฎาคม 2563

ตรวจงานโครงการปรับปรุงประปา บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตรวจงานโครงการปรับปรุงประปา บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

14 กรกฎาคม 2563

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

2 ก.ค.2563   กองการศึกษาฯ   ได้จัดกิจกรรมโครงการโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ศพด.อบต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

02 กรกฎาคม 2563

งานสาธารณสุข อบต.ดอนเปา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลดอนเปา ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม.,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

งานสาธารณสุข อบต.ดอนเปา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลดอนเปา ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม.

01 กรกฎาคม 2563

30 มิ.ย. 2563  ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยพุทธศักราช  2563 ระดับอายุต่ำกว่า 3 ปี/ระดับอายุ 3-6 ปี และอนุมัติแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

30 มิ.ย. 2563  ศพด.อบต.ดอนเปา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยพุทธศักราช 2563 ระดับอายุต่ำกว่า 3 ปี/ระดับอายุ 3-6 ปี  และอนุมัติแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

30 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบอาคาร แบบ อ.6  โรงแรมน้ำแร่แม่วางไพรินทร์รีสอร์ท วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

คณะกรรมการตรวจสอบอาคาร แบบ อ.6 โรงแรมน้ำแร่แม่วางไพรินทร์รีสอร์ท วันที่ 18 มิถุนายน 2563

18 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการตรวจอาคารเรียนโรงเรียนสาราสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

คณะกรรมการตรวจอาคารเรียนโรงเรียนสาราสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

18 มิถุนายน 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 2 ซอย 4 และซอย 5 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 2 ซอย 4 และซอย 5

15 มิถุนายน 2563

ตรวจงานโครงการเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวััดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวััดเชียงใหม่

15 มิถุนายน 2563

ตรวจงานโครงการเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวััดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวััดเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2563

การติดตามโครงการอบรมอาชีพ ทดแทนการหาของป่า วันที่ 30 พฤษภาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วัน เสาร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมอาชีพ ทดแทนการหาของป่า(การปลูกกาแฟและโกโก้)

ได้จัดทำโครงการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมี นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับ นางสาวสุพรรณศิริ สมนา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายณัฐนภธัช  ปัญญาฟอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมอาชีพ ทดแทนการหาของป่า (การปลูกกาแฟและโกโก้) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันปูเลย(ท่าธาร) โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ทำการอบรมและการเพาะปลูกโดยใช้เมล็ด

โดยระหว่างนี้ได้มีการติดตามผลอยู่สม่ำเสมอ จนถึงเวลาที่เมล็ดงอกขึ้นมาแล้วสามารถย้ายลงถุงเพาะปลูกเพื่อให้ต้นกาแฟขยายผลได้ดี

01 มิถุนายน 2563

ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
29 พฤษภาคม 2563

ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
29 พฤษภาคม 2563

งานสำรวจและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563  เวลา 14.30-17.00 น. กองการศึกษา และงานส่งเสริมงานเกษตร

ได้ร่วมกันสำรวจและรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนเปาบ้านเหล่าป่าฝาง

นำโดยว่าที่ร้อยตรีกัมปนาท อิ่มอมรพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนเปาบ้านเหล่าป่าฝาง

 

 

29 พฤษภาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (98 รายการ)