ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,658
เดือนที่แล้ว
2,481
ปีนี้
1,658
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
54,945
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55


เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา วันที่ 28 ธันวาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดอนเปา ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณฝายน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและป่าไม้ รวมถึงเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และร่วมกันดูแลบำรุงรักษาแม่น้ำขานให้ยั่งยืนสืบไป

28 ธันวาคม 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร  สอบต.  และพนักงานอบต.ดอนเปา  ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563  กองการศึก๋ษาฯ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สอบต. และพนักงานอบต.ดอนเปา  ประจำปีงบประมาณ 2564

25 ธันวาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
16 ธันวาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
15 ธันวาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
15 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำนักงานปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รายงานสถานะการเงิน พร้อมทั้งอนุมัติผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

08 ธันวาคม 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ม.8 บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำนักงานปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เคสไข้เลือดออก บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

26 พฤศจิกายน 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ม.8 บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำนักงานปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เคสไข้เลือดออก บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

23 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำนักงานปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำโดย นายดนัย แสงอรุณ เป็นประธาน ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานและอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

18 พฤศจิกายน 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ม.8 บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำนักงานปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือออกและโรคไข้ปวดข้อ(ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

13 พฤศจิกายน 2563

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

13 พ.ย. 2563   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ หน่วยบริการแม่วาง  และโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง  ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ทดลองใช้สนามเล่นสร้างปัญญา)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย  เด็กนักเรียน และเยาวชน ตำบลดอนเปาได้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  สมองได้รนับการพัฒนาทั้ง ๖ มิติ จนสามารถคิดนอกกรอบนำสรรพวิชาวิทย์  คณิต  ภาษา ศิิลปะ สังคม  มาพลิกแพลง  สร้างสรรค์ เื่อมดยง ดัดแปล. จนได้ความรู้ใหม่ที่เรียกว่าปัญญา

13 พฤศจิกายน 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงพื้นที่พ่นเคมี บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำนักงานปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเปา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

10 พฤศจิกายน 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ม.8 บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับทีม SRRT อำเภอแม่วาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเปา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านริมขาน ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ(ชิคุนกุนยา) ในพื้นที่ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

05 พฤศจิกายน 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงพื้นที่ร่วมกับ ทีม SRRT แม่วาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเปา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านริมขาน พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็รสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเปา นำโดย นายทวีศิลป์ ชัยชนะ สาธารณสุขอำแภอแม่วาง ลงพื้นที่ตรวจลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

27 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (167 รายการ)