ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
862
เดือนที่แล้ว
3,234
ปีนี้
20,683
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
108,556
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209
1
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีกำจัดยุง ม.7 บ้านใหม่สวรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายสดา จิโนเป็ง นายกอบต.ดอนเปา พร้อมด้วย นายพล กลอบคำ นายชัยยะ เหมือนเผ่า รองนายกฯ นางเดือนเพ็ญ คำอ้าย เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนเปา
ได้ลงพื้นที่ควบคุมและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ม.7 บ้านใหม่สวรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านใหม่สวรรค์ ที่ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
20 มิถุนายน 2565

ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2565

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีกำจัดยุง ม.7 บ้านใหม่สวรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่สวรรค์ ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2565

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีกำจัดยุง ม.6 บ้านห้วยเนียม,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่สวรรค์ ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

12 มิถุนายน 2565

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCOUT  LAND  JUNIOR.  ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๕  ศูนย์พัมนาเด็กเล็กอง๕์การบริาหรส่วนตำบลดอนเปา  ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCOUT LAND JUNIOR. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

09 มิถุนายน 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนเปา ตามโครงการสร้างระบบบูรณาการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (สสส.)

08 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา  ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ศิลปะ  วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา  ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ศิลปะ วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

02 มิถุนายน 2565

"กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบ"ภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมรส่วนร่วมแผนปฏิบัติการประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัด"กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบ"ภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมรส่วนร่วมแผนปฏิบัติการประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร นำโดยนายสดา จิโนเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นายชัยยะ เหมือนเผ่า รองนายกฯ และนางเดือนเพ็ญ คำอ้าย เลขานุการฯ เพื่อลดปํญหาการดื่มแอลกอฮอล์ภายในชุมชน ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2565

พ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด นางสาวขวัญจิรา หลานหล้า ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะและกิจกรรมถังหมักรักษ์โลกเพื่อจัดการขยะเปียกในครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะและกิจกรรมถังหมักรักษ์โลกเพื่อจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยการนำของนายสดา จิโนเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา พร้อมด้วยนายพล กลอบคำ นายชัยยะ เหมือนเผ่า รองนายกฯ นางเดือนเพ็ญ คำอ้าย เลขานุการนายกฯ นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับประชาชนบ้านเหล่าป่าฝาง บ้านริมขานและบ้านสันปูเลย

27 พฤษภาคม 2565

พ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์และโรงเรียนสัพพัญญูวิทยา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด นางสาวขวัญจิรา หลานหล้า ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์และโรงเรียนสัพพัญญูวิทยา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

26 พฤษภาคม 2565

พ่นหมอกควัน โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา,โรงเรียนวัดห้วยแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด นางสาวขวัญจิรา หลานหล้า ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 และโรงเรียนวัดห้วยแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมการพัฒนาและการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (สสส.),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมการพัฒนาและการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม(สสส.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรมแกรม Zoom Meeting)

18 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนเปา (กองทุนวันละบาท),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนเปา (กองทุนวันละบาท) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน

18 พฤษภาคม 2565

บริการประชาชน รับส่งผู้ป่วยโควิด,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเปา มีผู้ป่วยติดเตียงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงประสานงานและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแม่วาง เพื่อรักษา ต่อไป

09 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (318 รายการ)