องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2560 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2560 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................
 ดูทั้งหมด
 
 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:37:49 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 2 คน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการกอ...
 
 
พ่น ULV ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาเขตพื้นที่ อบต.ดอนเปา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:35:10 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 6 คน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำการพ่น ULV ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาเขตพื้นที่ อบต.ดอนเป...
 
 
กิจกรรมปลุกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:36:37 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 4 คน
กิจกรรมปลุกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560...
 
 
ล้างส้วมร่วมกัน ต้อนรับวันสงกรานต์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:58:47 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 11 คน
วันที่ 10 เมษายน 2560 พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนเปา ร่วมกันจัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ณ.วัดดอยสัพพัญญู หมูที่ 6 ตำบลดอนเปา...
 
 
ออกบริหารจัดการขยะในชุมชน "ตลาดนัดขยะ" พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00:05 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 11 คน
วันที่ 4 เมษายน 2560 งานพัฒนาชุมชน อบต.ดอนเปา ออกบริหารจัดการขยะในชุมชน "ตลาดนัดขยะ" พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ...
 ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 บ้านป่าติ้ว
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:40:58 น. โดย กองช่าง  อ่าน 3 คน
ตามประกาศ คณะกรรมการตรวจการจ้าง...
 
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพัฒนาศูนย์เด็ก ม.2
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51:15 น. โดย กองช่าง  อ่าน 7 คน
ตามประกาศ...
 
 
เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:28:08 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 27 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะล้น ลดมลพิษ...
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:29:07 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 39 คน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560...
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2558
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:28:18 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 55 คน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559...
 ดูทั้งหมด
 
 
วัดดอยสัพพัญญู
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:47:43 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 75 คน
วัดดอยสัพพัญญู หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...
 
 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:45:39 น. โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 99 คน
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...
 
 
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว
วันที่ 0 00 543 เวลา  น. โดย admin  อ่าน 520 คน
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...
 ดูทั้งหมด
 
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:37 น. อ่าน 2 คน โดย ผู้ดูแลระบบ  
สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร.053-489416...
 
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:28:58 น. อ่าน 3 คน โดย ผู้ดูแลระบบ  
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์ คุณจรรยาลักษ์ ใจติ๊บ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัเชียงใหม่ 50360 โทร. 098-8171395...
 
 
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:24:39 น. อ่าน 4 คน โดย ผู้ดูแลระบบ  
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย คุณสมศรี ชูจิตร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร. 086-1795091...
 
 
สินค้า OTOP นำ้พริกปันพร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:21:21 น. อ่าน 4 คน โดย ผู้ดูแลระบบ  
สินค้า OTOP น้ำพริกปันพร คุณอมรพรรณ สายศรีนิล หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร. 093-2415359...
 
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15:45 น. อ่าน 3 คน โดย ผู้ดูแลระบบ  
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ กลุ่มผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชีบงใหม่ 50360 โทร.0593-489416 ...
 ดูทั้งหมด
 รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 30 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 30 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 45 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 40 คน
 คู่มือสำหรับประชาชน  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 39 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 130 คน
 รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 120 คน
 งบไตรมาสที่ 2  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 300 คน
 งบไตรมาส ที่ 1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 348 คน
 งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 337 คน
 ดูทั้งหมด
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 20 คน
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7 โครงการ   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 23 คน
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ และจัดซื้อ 1 โครงการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 32 คน
 สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) แบบ IP / Network Camera   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 99 คน
 รายละเอียดคุณลักษณะ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 95 คน
 สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 99 คน
 ประชาสัมพันธ์ราคากลางตามแบบ ปปช. และ ปร.4,5ของ กล้อง CCTV  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 114 คน
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้หรือขนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 99 คน
 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 94 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 115 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 125 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 8 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 8 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 5 คน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 38 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 63 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 209 คน
 ร่างแผนสามปี 2558-2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 393 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 41 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 35 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 214 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 330 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 340 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 429 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 349 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์แนะนำ และการชำระภาษี ประจำปี 2559   โดย งานจัดเก็บรายได้  อ่าน 31 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 42 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 127 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 298 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 357 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 326 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 sdfsdfs sdfsdfs เมื่อ 21-05-2560 16:05:25 ตอบ 0 คน
 fdgdggf ftffgtfd เมื่อ 21-05-2560 15:22:44 ตอบ 0 คน
 รับสมัคร ป.โท ป.โท เมื่อ 28-03-2560 14:36:48 ตอบ 0 คน
 ขอเชิญร่วมงานจุลกฐิน ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียง วรภัทร มุนินคำ เมื่อ 07-11-2555 14:03:02 ตอบ 0 คน
 ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com d เมื่อ 25-11-2554 12:24:45 ตอบ 0 คน
 ตำแหน่งงานว่าง เกรียงไกร เมื่อ 20-12-2552 18:08:12 ตอบ 1 คน
 สอบถามตำแหน่งว่าง น้ำหวาน เมื่อ 15-09-2552 19:57:38 ตอบ 1 คน
 
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ