รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
ประกาศเชิญเข้าร่วมโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561