:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

23 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงราคาเมินที่ดินฯ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการกำหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย ฯ เป็นการทั่วไปอีก ออกไปอีก 2 เดือน ตามประกาศที่อ้างถึง  ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2565

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร