:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

26 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วรตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร