:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: โครงการรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

24 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายสดา จิโนเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ดอนเปา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา ผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านดอนเปา อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลุกน้ำยุงลายบริเวณวัดเหล่าป่าฝาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา และถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร