:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรี (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566

13 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักปลัด จัดกิจกรรมตามโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร