:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_331_2022_12_24_766578.pdf