องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่    
     
          
     


ข่าวผู้บริหาร
  ข่าวกิจกรรม
 
คลิปข่าว
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ มกราคม 2561 ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษี ป้าย ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2561 ชำระได้แล้วที่ อบต.ดอนเปา ในวันและเวลาราชการ.......................
 ดูทั้งหมด
 
กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day)...
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:14:15 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 2 คน
 
สำรวจลูกน้ำยุงลายใน อบต.ดอนเปา...
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:38:52 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 4 คน
 
การคัดแยกขยะในองค์กร...
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35:59 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 7 คน
 
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
3 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:50:41 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 14 คน
 
ประชุมประชาคมจุดรวมขยะหมู่บ้าน...
2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:42:46 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 24 คน
 
กิจกรรมจิตอาสา ล้างห้องน้ำรับวันสงกรานต์...
17 เมษายน 2561 เวลา 21:28:35 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 29 คน
 ดูทั้งหมด
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)...
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:10:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 9 คน
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงระบบแท่ง)...
30 เมษายน 2561 เวลา 12:36:49 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 11 คน
 
ประกาศตรวจการจ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซอย 7 ...
3 เมษายน 2561 เวลา 16:40:21 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 21 คน
 
ประกาศผลการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย...
28 มีนาคม 2561 เวลา 11:31:15 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 37 คน
 ดูทั้งหมด
 
วัดดอยสัพพัญญู...
5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:47:43 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 510 คน
 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:45:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 341 คน
 
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว...
0 00 543 เวลา  น.
โดย admin  อ่าน 795 คน
 ดูทั้งหมด
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:37 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 136 คน
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:28:58 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 159 คน
 
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:24:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 170 คน
 
สินค้า OTOP นำ้พริกปันพร...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:21:21 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 153 คน
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15:45 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 256 คน
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตราลายคราม...
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:02:39 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 146 คน
 ดูทั้งหมด
 แบบใบเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานจ้างทั่วไป  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 52 คน
 แบบฟอร์มคำร้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 64 คน
 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 197 คน
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 110 คน
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 104 คน
 หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยพิการ   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 105 คน
 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 131 คน
 หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 86 คน
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 155 คน
 แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) งปม.2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 92 คน
 ดูทั้งหมด
 เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานปรับปรุงถนน คสล. ม.3  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 58 คน
 เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคางานรางระบายน้ำ ม.1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 34 คน
 ประมาณการงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง)   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 40 คน
 ประมาณการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 42 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 8/2  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 60 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 51 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอย 7  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 51 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. 7  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 43 คน
 ประมาณการ งานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 56 คน
 ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 52 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 273 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 114 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 144 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)ระบบแท่ง  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 144 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 122 คน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 138 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 172 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 338 คน
 ร่างแผนสามปี 2558-2560  โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 550 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 165 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 146 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 330 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 482 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 507 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 595 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 514 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2561   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 10 คน
 ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2560   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 6 คน
 ประชาสัมพันธ์แนะนำ และการชำระภาษี ประจำปี 2559   โดย งานจัดเก็บรายได้  อ่าน 152 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 156 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 294 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 459 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 528 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   โดย ผู้ดูแลระบบ  อ่าน 468 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 sdfsdfs sdfsdfs เมื่อ 21-05-2560 16:05:25 ตอบ 0 คน
 fdgdggf ftffgtfd เมื่อ 21-05-2560 15:22:44 ตอบ 0 คน
 รับสมัคร ป.โท ป.โท เมื่อ 28-03-2560 14:36:48 ตอบ 0 คน
 ขอเชิญร่วมงานจุลกฐิน ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียง วรภัทร มุนินคำ เมื่อ 07-11-2555 14:03:02 ตอบ 0 คน
 ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com d เมื่อ 25-11-2554 12:24:45 ตอบ 0 คน
 ตำแหน่งงานว่าง เกรียงไกร เมื่อ 20-12-2552 18:08:12 ตอบ 1 คน
 สอบถามตำแหน่งว่าง น้ำหวาน เมื่อ 15-09-2552 19:57:38 ตอบ 1 คน
 
 

นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.

ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th